Peneraan Timbangan Bukan Otomatis Elektronik Angkatan 3


Peserta: 42 Orang  Pendaftaran: Ditutup 


Mata diklat ini meliputi pengenalan timbangan serta konstruksi timbangan elektronik, penentuan kelas dan BKD , prosedur pengujian TE serta pembubuhan cap tanda tera


Materi Pelajaran


Pre Learning TBO Elektronik

Sesi ini merupakan pembekalan awal untuk mempelajari Mata Diklat Peneraan TBO Elektronik