Takaran (Angkatan 3)


Peserta: 44 Orang  Pendaftaran: Ditutup 


#sukatan #takaran #tera #teraulang


Materi Pelajaran


Pre Learning Pengenalan Takaran

Mata Diklat ini membahas mengenai persiapan, pelaksanaan peneraan takaran dan pembubuhan cap tanda tera

Materi Tambahan

Materi tambahan meliputi : ST, Standar Kompetensi, dll