Takaran Angkatan 1 2019


Peserta: 24 Orang  Pendaftaran: Dibuka 


#sukatan #takaran #tera #teraulang


Materi Pelajaran


Pre Learning Pengenalan Takaran

Mata Diklat ini membahas mengenai persiapan, pelaksanaan peneraan takaran dan pembubuhan cap tanda tera

Materi Tambahan

Materi tambahan meliputi : ST, Standar Kompetensi, dll